Video archiwum + biblioteka dla Dobra Całej Ludzkości. Działamy non profit.

Kontakt

Malina.dlon

Powołany do Życia na Wiosnę w Roku 2016 jest Działalnością Dobroczynną non profit.

Dane i video są zamieszczane na kilku nośnikach, serwerach dla celów bezpieczeństwa i większej Dystrybucji Wiedzy i Informacji Tworzącej Potężną Świadomość Istot Ludzkich.

Cele i działalność archiwum i biblioteki video.ecoeurope.eu

Dla Dobra Całej Ludzkości non profit.

Misja video.ecoeurope.eu zawiera się w Słowach:

Darmo.otrzymaliscie

Inicjator, pomysłodawca, założyciel, fundator, twórca:

Jarosław Kowalczyk

Kontakt:

http://www.ecoeurope.eu/index.php?cms=23&plik=kontakt.html

„Mimo wszystko”

Ludzie są nieracjonalni, nielogiczni i egocentryczni
Mimo to – Kochaj Ich
Jeśli czynisz dobro oskarżą Cię o ukryte motywy
Mimo to – Czyń Dobro
Jeśli odnosisz sukcesy zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów
Mimo to – Odnoś Sukcesy
Dobro które czynisz natychmiast będzie zapomniane
Mimo to – Czyń Dobro
Uczciwość i szczerość uczyni Cię bardziej wrażliwym na ciosy
Mimo to – Bądź Uczciwy i Szczery
Co budujesz latami może runąć w jednej chwili
Mimo to Buduj
Najbardziej potrzebujący pomocy pobiją Cię, gdy im pomagasz
Mimo to Pomagaj Im
Dając Światu z Siebie Wszystko co Najlepsze w nagrodę dostaniesz kopniaka
Mimo to Dawaj z Siebie Wszystko co Najlepsze
Mimo wszytko

Napis na Ścianie Domu Dziecka SHISHU BHAVAN w Kalkucie. Matka Teresa Założycielka SHISHU BHAVAN w 1954 r.

 

 

INFO:

Z uwagi na kilka zjawisk warto Mieć Świadomość:

( KARTEL RODZIN ) dynastie banksterów stworzyły ŚWIATOWY KARTEL BANKOWY kontrolujący ogromne obszary Życia Społecznego Człowieka.

Z uwagi na kilka zjawisk warto Mieć Świadomość:

( KARTEL RODZIN ) dynastie banksterów powołały do życia podmioty prawa celem władzy i niszczenia Zdrowia Człowieka, opracowały i wdrożyły system do kontroli umysłów

Z uwagi na kilka zjawisk warto Mieć Świadomość:

( KARTEL RODZIN ) dynastie banksterów stworzyły system niszczenia wolności słowa aż po blokowanie potężnego rozwoju postępu Świadomości w Drodze ku Prawdzie, gdyż Poznanie Prawdy Nas Istoty Ludzkie Wyzwoli.

Z uwagi na kilka zjawisk warto Mieć Świadomość:

( KARTEL RODZIN ) dynastie banksterów blokują informację, wykupują wiedzę i patenty o technologii Wolnej Energii uwalniającej od bożka mamona.

Z uwagi na kilka zjawisk warto Mieć Świadomość:

( KARTEL RODZIN ) dynastie banksterów mają dostęp do ultra nowoczesnych technologii w aspekcie przemysłowym i farmaceutycznym.

Z uwagi na kilka zjawisk warto Mieć Świadomość:

Kto ma władzę nad bożkiem mamonem ten kontroluję świat władzy materialnej. Zapytaj się ministra finansów każdego kraju kto podlega jego decyzjom materialnym => patrz pieniądz i komu podlega on ( minister finansów ) w aspekcie materialnym => patrz pieniądz. Perspektywa jest czytelna.

 

DYNASTIE RODZIN BANKSTERSKICH ROZLOKOWANE W NAJWIĘKSZYCH STOLICACH, METROPOLIACH.

 Mocne Pytania:

Dlaczego Jezus Chrystus przegonił bankierów a także kupców ze Świątyni ?

Jak zamienić demony rodzin banksterskich i kupieckich w Służbie Wartości Chrystusowych ?

 

Ewangelia.Tomasza